Studie a analýzy

Zaměstnanost ve fotovoltaickém průmyslu v České republice

Zaměstnanost  ve fotovoltaickém průmyslu v České republiceVyhodnotit počet pracovních míst, jež vznikají ve fotovoltaickém průmyslu v České republice je komplikovanější, než by se mohlo zdát na první pohled. K dispozici jsou sice statistické údaje a prognózy z jiných evropských zemí, zejména z Německa, jejich přenos do podmínek České republiky je však problematický. Situaci hodnotí studie B. Bechníka (Czech RE Agency), která byla zpracována pro CZEPHO.

Studie ke stažení


PV Status Report 2009Status of Photovoltaic 2009

Zpráva o vývoji fotovoltaiky za rok 2008 ve 12 nových členských státech Evropské unie včetně České republiky. Publikace je vydávána každoročně ve spolupráci s Czech RE Agency v rámci projektu PV NMS.

Plná verze zprávy v AJ

Plná verze zprávy v AJ za rok 2008
Plná verze zprávy v AJ za rok 2007
Plná verze zprávy v AJ za rok 2006
Plná verze zprávy v AJ za rok 2005


Cena elektřiny – co ji zvyšujeVe Státní energetické koncepci, kterou schválila vláda 10. 4. 2004, byly uvedeny nejméně dva cíle, jež v důsledku vedou ke zvýšení ceny elektřiny pro odběratele v České republice. Jedním z těchto cílů byla liberalizace a otevření trhu s elektřinou. Druhým cílem byla podpora obnovitelných zdrojů tak, aby bylo dosaženo indikativního cíle 8 % OZE v roce 2010. Více v článku Bronislava Bechníka


Počet podaných žádostí a možnost získat dotace Na dotace z EkoEnergie nečekejte

Pro FV elektrárny ZAPOMEŇTE NA DOTACE a neztrácejte čas a peníze. V první výzvě programu Eko-Energie v roce 2007 byla žádána podpora celkem na 535 projektů.
Z podaných 213 žádostí na fotovoltaické elektrárny s celkovým požadavkem na 5 163 mil. Kč nebude podpořena ani jediná. Takto to také již v srpnu 2007 deklaroval ministr Říman: "Při vyhlášení programu Eko-energie jsem jasně oznámil jeho priority. Navýšením prostředků pro první výzvu budeme schopni pokrýt energetické úspory a malé vodní zdroje. Na fotovoltaiku, kde se sešly žádosti o celkem více než pětimiliardovou dotaci, se už zřejmě nedostane.“

Plná verze analýzy
Výhledy fotovoltaických technologiíVýhledy fotovoltaických technologií

Tato zpráva byla vypracována Poradní radou pro výzkum fotovoltaických technologií a z analýzy vyplývá, že fotovoltaika má potenciál dodávat elektřinu ve velkém rozsahu za konkurenční ceny. Fotovoltaika by mohla v roce 2030 zabezpečovat 4 % celosvětové produkce elektrické energie.
Rada navrhuje používat evropskou technologickou platformu jako mechanismus pro uskutečňování strategie a dosahování širších cílů definovaných ve výhledech.

Plná verze zprávy v AJ
Obnovitelné zdroje energie (ČEZ)Obnovitelné zdroje energie (ČEZ)

Skupina ČEZ vydala publikaci o obnovitelných zdrojích energie a možnostech jejich využití v České republice. Na publikaci se také podílela Czech RE Agency.

Celá publikace ke stažení (23 MB)
SeminářSeminář: Hybridní FV/T panely a jejich využití

Obecně prospěšná společnost pro podporu obnovitelných zdrojů energie Czech RE Agency dne 3. dubna uspořádala odoborný diskusní seminář na téma Hybridní FV/T panely a jejich využití. Seminář se konal na elektrotechnické fakultě ČVUT v Praze v rámci výzkumného projektu Ministerstva životního prostředí VaV/SN/3/174/05 – Výzkum synergických vazeb v aplikacích s OZE.

Sborník ze semináře ke stažení


PV Policy GroupPV Policy Group

Síť národních agentur zabývajících se fotovoltaikou vytvořila několik strategických dokumentů se zaměřením na harmonizaci současných národních programů podpory, formování společných iniciativ a politický lobbying. Dokumenty vznikly ve spolupráci s Czech RE Agency, která podpořila vznik dokumentů jako externí odborný člen této skupiny.

Plán společné politiky ve FV v Evropě
Příklady dobré praxe ve FV v Evropě
Feed in Tariff Declaration European PV Associations' Position Paper on a Feed-In Tariff for Photovoltaic Solar Electricity

Czech RE Agency podporuje toto společné prohlášení mnoha evropských asociací týkající se tarifu výkupních cen pro oblast fotovoltaiky.


Deklarace Joint Declaration for a European Directive to Promote Renewable Heating and Cooling

Czech RE Agency podporuje tuto deklaraci, která si klade za cíl podporovat a propagovat obnovitelné zdroje pro vytápění a ochlazování. Jedná se o společné stanovisko mnoha asociací a organizací zabývajících se obnovitelnými zdroji energie. Poukazuje na nevyužitý potenciál termálních systémů, geotermálních zdrojů a energie biomasy v jejich využití při ohřevu či ochlazování budov.


FP7 Research Priorities Výzkumné priority pro 7. rámcový program EU v oblasti OZE

Prezentováno na základě výsledků výzkumu EUREC Agency v květnu 2005.

vytisknout nahoru

České fotovoltaické průmyslové asociace

EUROPEAN PHOTOVOLTAIC INDUSTRY ASSOCIATION