Cena elektřiny solární versus silové

Zadání: Vývoj ceny solární energie versus vývoj ceny silové ee za posledních 5 let s predikcí min 2-3 roky za bod parity
Prognóza vývoje ceny fotovoltaické elektřiny

V nejbližších letech je očekáván kontinuální pokles cen fotovoltaické elektřiny, viz například obrázek dole. Uvedený trend je obsažen ve výpočtu nákladů na podporu fotovoltaiky (ModelFiT) v položce „optimální pokles výkupní ceny“.

Očekávaný vývoj investičních nákladů FV elektráren

Obrázek: Očekávaný vývoj investičních nákladů FV elektráren (www.solarserver.de)

Prognóza vývoje ceny silové elektřiny

Z dostupných informací je zřejmé, že na cenu elektřiny v České republice má primárně vliv cena elektřiny na trhu v Německu (více v kompletní studii). Na příkladu Rakouska je vidět, že propojení trhů vede k výrazné změně na menším trhu a podstatně menší (obráceného směru) změně na větším trhu. Ceny v Německu jsou vyšší než v ČR a velikost českého trhu je zhruba desetinová.

Porovnáme-li některé v ČR publikované odhady vývoje cen elektřiny, viz obrázek dole, ukazuje se, že prognózy jsou vesměs podhodnoceny. Ceny elektřiny základního zatížení se na energetické burze blíží odhadu ceny špičkové elektřiny podle NEK (Pačesova komise), ceny špičkové elektřiny jsou přitom na burze o 40 až 50 % vyšší než ceny elektřiny základního zatížení.

Porovnání prognóz vývoje ceny silové elektřiny

Obrázek: Porovnání prognóz vývoje ceny silové elektřiny [NEK, CZREA, EGÚ, PXE], v případě cen na PXE se jedná o elektřinu základního zatížení

Vydáno: 20. srpna 2010

vytisknout nahoru

České fotovoltaické průmyslové asociace

EUROPEAN PHOTOVOLTAIC INDUSTRY ASSOCIATION