Celkové náklady na podporu fotovoltaiky za 20 let

Zadání: Dlouhodobá predikce vývoje celkové výše příspěvku na fotovoltaiku pro konečného spotřebitele na 20 let. Jedním z předpokladů by mělo být 15% snižování výkupní ceny od roku 2011. Má pravdu ERU, když prezentuje 800 mld.?

Především je nutno upozornit, že si Czech RE Agency, o. p. s. od začátku uvědomuje, že náklady na podporu fotovoltaiky mohou být vysoké, pokud zákonodárci včas nepřijmou novelu zákona. Proto od začátku podporujeme snahu ERÚ, aby měl možnost výkupní ceny snižovat rychleji, než mu umožňuje platný zákon. Potvrdilo se však, že MPO není schopno splnit, co slíbilo – snížit výkupní ceny již od 1. 1. 2010.

Dokud bude výkupní cena na takové úrovni, že výnos z této investice bude vysoce převyšovat výnos ze státních dluhopisů, lze očekávat růst omezený pouze jinými vlivy. Kromě nové vyhlášky o připojování a dalších aktivit energetických společností by se mohlo jednat o přesun investorů do oblastí s ještě výhodnějšími podmínkami.

Scénáře rozvoje fotovoltaiky jsou stejné jako v Studie pro CZEPHO: Příspěvek na fotovoltaiku v ceně elektřiny pro konečného spotřebitele

 Scénář Nízký
(2010, 2011, 2012)
Scénář Vysoký
(2010, 2011, 2012)
 800, 800, 3001500, 1500, 500
Součet ročních plateb za elektřinu z fotovoltaiky 1815 391 463 8291 223 873 074 559
Součet ročních nákladů na podporu fotovoltaiky 2467 113 971 365732 214 415 300
Současná hodnota budoucích nákladů 3 (diskont 7 %)241 180 192 260384 366 246 592
  • 1 výkupní cena elektřiny z fotovoltaiky v Kč/MWh násobená výrobou v MWh, součet za 20 let
  • 2 rozdíl mezi výkupní cenou elektřiny z fotovoltaiky a cenou silové elektřiny v Kč/MWh vynásobený výrobou v MWh
  • 3 diskontované náklady

Poznámka: v současnosti je očekáván instalovaný výkon v roce 2010 1600 MWp, v následujících letech však pouze 5 MWp ročně. Celkové výsledky by odpovídaly scénáři Nízký.

Má pravdu ERÚ, když prezentuje 800 mld.?

ERÚ uvádí součet částek, které zaplatí za vykoupenou elektřinu distribuční společnosti výrobcům v jednotlivých letech. Tento postup je chybný, je nutno odečíst cenu silové elektřiny z jiného zdroje, případně ještě diskontovat budoucí výdaje pro vyhodnocení jejich současné hodnoty. Skutečnost, že jsou takto vypočtené „náklady“ prezentovány v médiích působí dojmem záměrné manipulace s veřejností. Je dokonce možno zvážit, zda se nejedná o šíření poplašné zprávy.

Srovnání se státním rozpočtem

Státní dluh České republiky přesahuje 1,2 bilionu Kč. Náklady na obsluhu tohoto dluhu (= úroky) byly na začátku roku 2010 odhadovány na 60 mld. Kč ročně. Kdybychom při hodnocení státního dluhu postupovali stejným způsobem, jakým média přistupují k nákladům na podporu fotovoltaiky, mohli bychom dospět k závěru, že současná hodnota tohoto dluhu je nekonečná. Při 60 mld. Kč ročně zaplatí stát za 20 let na úrocích celkem 1,2 bilionu Kč. Pokud bychom uvedené náklady diskontovali při diskontní sazbě 7 %, vyjde „jen“ 700 miliard korun – dvakrát více, než diskontované náklady na podporu fotovoltaiky.

Na konci 20leté periody však nastane zásadní rozdíl – podpora fotovoltaiky klesne na nulu, zatímco ze státního dluhu zbude opět dluh ve výši 1,2 bilionu – do nekonečna. Většina politiků totiž počítá s tím, že státní dluh nebude splácen, v lepším případě se uvažuje s vyrovnanými rozpočty.

Vydáno: 1. září 2010

vytisknout nahoru

České fotovoltaické průmyslové asociace

EUROPEAN PHOTOVOLTAIC INDUSTRY ASSOCIATION