Příspěvek na fotovoltaiku v ceně elektřiny pro konečného spotřebitele

Zadání: Vyjděte prosím ze dvou odhadů instal. výkonu v roce 2010: 800 MW, což je odhad, který tvrdí Asociace a 1500MW - některé další subjekty a umírněného odhadu pro rok 2011 (při poklesu výkupní ceny o 15 % ročně). Prosím uveďte data, ze kterých vycházíte při výpočtu. (Prosím o zpracování také v grafu)

Podle předpokladů fotovoltaického průmyslu se v nejbližších letech očekává pokles cen panelů a investičních nákladů fotovoltaických elektráren až o 15 % ročně s postupným snižováním na cca 5 % ročně po 20 letech. Investiční náklady celých elektráren se však budou pravděpodobně klesat pomaleji. Po odeznění finanční krize je možný i mírný růst cen panelů v souvislosti s oživením poptávky. Kromě toho v České republice na rozdíl od většiny států EU a v rozporu s požadavky Směrnic EU roste administrativní náročnost povolovacího procesu.

K výpočtu nákladů na podporu fotovoltaiky byl vypracován výpočetní nástroj ModelFIT (nebyl součástí objednávky), mezi jehož vstupy jsou například:

  • Cena špičkové elektřiny
  • Index cen průmyslových výrobců
  • Pokles výkupních cen pro daný rok a valorizace starších výkupních cen
  • Odhad ročního instalovaného výkonu

Mezi výstupy jsou například:

  • Platby za elektřinu z fotovoltaiky (roční a celkové)
  • Náklady na podporu fotovoltaiky (roční a celkové, nediskontované i diskntované)
Nízký scénář

Přírůstek výkonu v roce 2010 bude podle předpokladů CZEPHO na úrovni 800 MWp. Pro rok 2011 je v tomto scénáři očekáván přírůstek rovněž 800 MWp, protože nastavení výkupní ceny bude nadále nestabilní. V roce 2012 je přírůstek odhadnut na 300 MWp, v následujících letech dojde ke snížení podpory na stabilní úroveň a rozvoj fotovoltaiky se zpomalí na 100 MWp ročně.

Vývoj příspěvku na fotovoltaiku v ceně elektřiny, scénář Nízký

Obrázek: Vývoj příspěvku na fotovoltaiku v ceně elektřiny, scénář Nízký (ModelFIT)

V procentuálním vyjádření dosáhne příspěvek na fotovoltaiku 18 % ceny silové elektřiny v roce 2012 a následně bude procentuální podíl postupně klesat v závislosti na růstu cen silové elektřiny. Kolem roku 2030 klesne relativní podíl velmi rychle pod 10 % a následně k nule stejně jako v absolutním vyjádření.

Vysoký scénář

Podle některých zdrojů, mezi něž se řadí i Czech RE Agency, o. p. s., byl v době zpracování studie očekáván přírůstek instalovaného výkonu ve výši 1500 MWp v roce 2010 i více (nejsou uvažovány dopady současných administrativních a legislativních kroků ČEPS, MPO, ERÚ a dalších). Ostatní předpoklady jsou obdobné jako pro scénář Nízký.

Důvod, proč je v obou scénářích očekáván v roce 2011 stejný přírůstek instalovaného výkonu, jako v roce 2010 je, že při snížení výkupní ceny o 15 % bude stále vnitřní výnosové procento projektů fotovoltaických elektráren výrazně vyšší než optimální hodnota podle zjištění EPIA (podrobněji v kompletní studii).

Vývoj příspěvku na fotovoltaiku v ceně elektřiny, scénář Vysoký

Obrázek: Vývoj příspěvku na fotovoltaiku v ceně elektřiny, scénář Vysoký (ModelFIT)

V procentuálním vyjádření příspěvek na fotovoltaiku dosáhne téměř 30 % ceny silové elektřiny v roce 2012. Do roku 2030 poklesne procentuální podíl na 20 % v důsledku růstu cen silové elektřiny. Po roce 2030 klesne relativní podíl příspěvku na fotovoltaiku v ceně silové elektřiny velmi rychle k nule stejně jako v předchozím případě.

Poznámka:
Na základě této studie přestala CZEPHO požadovat omezení poklesu výkupních cen na 15 % ročně, protože se to ukazuje jako ekonomicky nepřijatelné.

Vydáno:22. srpna 2010

vytisknout nahoru

České fotovoltaické průmyslové asociace

EUROPEAN PHOTOVOLTAIC INDUSTRY ASSOCIATION