Výkupní ceny v Evropě - velké systémy

V několika grafech jsou porovnány výnosy fotovoltaických systémů o výkonu nad 1 MWp instalovaných na zemi. Česká republika se i přes nejvyšší výkupní cenu pohybuje v celkovém pohledu spíše uprostřed pořadí. V některých zemích, které se v pořadí umístily před Českou republikou, však působí další omezující podmínky. Například v Řecku je to kromě administrativních bariér možná i bariéra jazyková.

Výkupní cena

výkupní_cena

Porovnáme-li nominální hodnotu výkupní ceny, je Česká republika jednoznačně na vrcholu. V případě České republiky, Velké Británie a Švýcarska byly použity směnné kurzy k 2. 2. 2010. I v případě, že by koruna oslabila na úroveň ze začátku roku 2009 by se Česká republika posunula pouze na druhé místo za Slovensko.

Dopadající sluneční záření

dopad_slunečního_záření

Výrazně jiné pořadí dostaneme, porovnáme-li množství dopadajícího slunečního záření. Budeme-li uvažovat průměrné hodnoty, je Česká republika na konci seznamu, dokonce i ve Velké Británii jsou oblasti, kde je slunečního záření více. Česká republika patří k zemím s relativně vyrovnaným klimatem, v nejvýhodnějších lokalitách je množství slunečního záření jen asi o 7 % vyšší než vážený průměr pro celé území. Například ve Francii, Španělsku nebo Itálii je poměr mezi slunečnými a méně slunečnými oblastmi až 1,8:1. V případě Rakouska a Švýcarska je sice poměr podobný, slunečné oblasti jsou však vesměs ve vysokých nadmořských výškách daleko od civilizace, tyto oblasti nejsou při výpočtu průměrných hodnot zahrnuty.

Roční výnos solárního systému

Při výpočtu výnosu fotovoltaické elektrárny je nutno vzít v úvahu různé druhy ztrát, zejména snížení účinnosti panelů při vyšších teplotách, ztráty ve střídači a další. V následujících grafech jsou uvažovány ztráty kolem 15 %. Určité rozdíly mohou způsobit rozdílné teploty v jednotlivých regionech, tento vliv je prozatím zanedbán.

roční_výnos

Česká republika je přes horší klimatické podmínky v horní polovině seznamu. Přitom je třeba si uvědomit, že ve Slovensku a Slovinsku je roční objem instalací omezen. V současnosti je roční výnos v závislosti na lokalitě asi o 30 až 50 % vyšší než v Německu. V Německu je však plánováno snížení výkupních cen o 25 % od července 2010, rozdíl se pak zvýší na 40 až 60 %. Němečtí výrobci se však nemusí příliš obávat o zisky. Ceny FV systémů i úvěrové podmínky jsou obecně výhodnější než v ostatních státech EU, což poskytuje výhodu v případě exportu. Export je navíc podporován německými hospodářskými a průmyslovými komorami, jež působí v ostatních státech EU (v České republice je to Česko-německá obchodní a průmyslová komora). Export německých technologií pro obnovitelné zdroje podporuje i štědře dotovaný program Renewables Made by Germany. Lze tedy očekávat expanzi německých firem do zahraničí. Česká republika je z tohoto pohledu nejbližším cílem.

Doba výkupu

doba_výkupu

Ve většině zemí je doba platnosti výkupní ceny zaručena na 20 let, v tomto parametru jsou podmínky v EU poměrně vyrovnané. Pouze Velká Británie, Švýcarsko a Španělsko vykupují elektřinu za zvýhodněných podmínek po dobu 25 let. Nejkratší doba výkupu je mezi uvedenými zeměmi v Rakousku – pouhých 12 let. Nejkratší doba výkupu vůbec je v Rumunsku – 10 let.

Výnos za dobu platnosti výkupní ceny

Kombinací předchozích dvou tabulek získáme následující výsledky:

výnos_za_dobu_výkupu

Česká republika je sice uprostřed tabulky, opět je však nutno si uvědomit, že ve Španělsku, Švýcarsku a Slovensku je roční objem instalovaného výkonu omezen. Překvapivé je, stejně jako u ročního výnosu, že na největším fotovoltaickém trhu – v Německu – jsou podmínky již nyní méně výhodné než ve zbývajících státech EU (s výjimkou Rakouska).

Přesto právě v Německu je od poloviny roku plánováno snížení výkupní ceny pro pozemní instalace o 25 % nad rámec poklesu schváleného zákonem z roku 2008. Lze proto očekávat ještě výraznější expanzi německých firem a zejména investorů do států s výhodnějšími podmínkami.

Porovnání výkupních cen pro instalace do 30 kWp je v článku Výkupní ceny v Evropě - malé systémy.

Vydáno: 4. 3. 2010

Ing. Bronislav Bechník, Ph.D., Czech RE Agency, o. p. s., propaguje úspory, obnovitelné zdroje energie a trvalou udržitelnost

vytisknout nahoru

České fotovoltaické průmyslové asociace

EUROPEAN PHOTOVOLTAIC INDUSTRY ASSOCIATION