Výkupní ceny v Evropě - malé systémy

V několika grafech jsou porovnány výnosy fotovoltaických systémů o výkonu do 30 kWp. Systémy této velikosti jsou obvykle instalovány na střechy rodinných domů. Česká republika se i přes nejvyšší výkupní cenu pohybuje v celkovém pohledu spíše uprostřed pořadí.

Předem je nutno upozornit, že výkupní cena je pouze jedním z parametrů, který berou investoři při rozhodování v úvahu. Například v Německu, kde jsou výkupní ceny nižší, byl i v roce 2009 instalovaný výkon v přepočtu na jednoho obyvatele vyšší než v České republice. Jedním z hlavních důvodů je, že v České republice se i provozovatel malé fotovoltaické elektrárny automaticky stává podnikatelem včetně všech důsledků z toho vyplývajících. Musí například vést účetnictví, platit sociální a zdravotní pojištění a na druhou stranu obvykle nemá možnost získat zpět DPH a v případě ztráty zaměstnání nemá nárok na podporu. Naproti tomu v Německu je u malých systémů DPH investorům vrácena, podnikateli se stávají až od určité velikosti systému a úvěrové podmínky jsou neporovnatelně výhodnější.

Výkupní cena

výkupní_cena

Porovnáme-li nominální hodnotu výkupní ceny, je Česká republika jednoznačně na vrcholu. Pro porovnání byl použit kurz 26 Kč/€, který odpovídá situaci na začátku roku. Pokud by však došlo k oslabení koruny na 29 Kč/€, jako tomu bylo na začátku roku 2009, výkupní cena by byla srovnatelná s Francií, se kterou bychom se dělili o třetí až čtvrté místo.

Dopadající sluneční záření

dopad_slunečního_záření

Výrazně jiné pořadí dostaneme, porovnáme-li množství dopadajícího slunečního záření. Budeme-li uvažovat průměrné hodnoty, je Česká republika na konci seznamu. Česká republika patří k zemím s relativně vyrovnaným klimatem, v nejvýhodnějších lokalitách je množství slunečního záření jen asi o 7 % vyšší než vážený průměr pro celé území. Například ve Francii, Španělsku nebo Itálii je poměr mezi slunečnými a méně slunečnými oblastmi až 1,8:1.

Roční výnos solárního systému

Při výpočtu výnosu fotovoltaické elektrárny je nutno vzít v úvahu různé druhy ztrát, zejména snížení účinnosti panelů při vyšších teplotách, ztráty ve střídači a další. V tabulce jsou uvažovány ztráty kolem 15 %.

roční_výnos

Je zřejmé, že při vyšší úrovni slunečního záření může být i nižší výkupní cena výhodnější. Česká republika je díky nižší úrovni slunečního záření až v druhé polovině seznamu. V současnosti je roční výnos v závislosti na lokalitě asi o 10 až 30 % vyšší než v Německu. Je však nutno vzít v úvahu, že úrokové sazby v Německu se pohybují těsně nad 4 % ročně, zatímco v ČR jsou výrazně vyšší. Podobná situace je pravděpodobně v ostatních státech Evropy. Investoři, kteří mohou pro financování výstavby fotovoltaické elektrárny získat financování od německých bank, jsou v ostatních zemích EU ve znatelné výhodě.

Doba výkupu

doba_výkupu

Ve většině zemí je doba platnosti výkupní ceny zaručena na 20 let, v tomto parametru jsou podmínky v EU poměrně vyrovnané. Pouze Velká Británie a Španělsko vykupují elektřinu za zvýhodněných podmínek po dobu 25 let. Nejkratší doba výkupu je mezi uvedenými zeměmi v Rakousku – pouhých 12 let. Nejkratší doba výkupu vůbec je v Rumunsku – 10 let.

Výnos za dobu platnosti výkupní ceny

Kombinací předchozích dvou tabulek získáme následující výsledky:

výnos_za_dobu_výkupu

Na prvních pěti místech jsou stejné státy jako v tabulce ročního výnosu. Česká republika se posunula do středu tabulky těsně za státy s velmi slunečným klimatem. Překvapivé je, stejně jako u ročního výnosu, že na největším fotovoltaickém trhu – v Německu – jsou podmínky již nyní méně výhodné než ve většině ostatních zemí. Přesto německá vláda oznámila záměr snížit výkupní cenu o 15 % od dubna 2010. Lze proto očekávat ještě výraznější expanzi německých firem a zejména investorů do států s výhodnějšími podmínkami. V segmentu malých instalací na střechách pravděpodobně nebude Česká republika vhodným cílem.

Porovnání výkupních cen pro instalace nad 1 MWp je v článku Výkupní ceny v Evropě - velké systémy.

Vydáno: 9. 2. 2010

Ing. Bronislav Bechník, Ph.D., Czech RE Agency, o. p. s., propaguje úspory, obnovitelné zdroje energie a trvalou udržitelnost

vytisknout nahoru

České fotovoltaické průmyslové asociace

EUROPEAN PHOTOVOLTAIC INDUSTRY ASSOCIATION