29.6.2010

Video o fotovoltaice


Česká televize natočila zajímavý dokument, který napomáhá vyjasnit některé mýty o fotovoltaice a informuje o sektoru.

31.3.2013

Evropské dny Slunce

EDSEvropské dny Slunce zvyšují povědomí veřejnosti o obnovitelných energiích. V různých zemích Evropy, včetně České republiky budou probíhat akce (dny otevřených dveří, promítání filmů, informační stánky, přednášky, apod.) pro osvětovou kampaň zaměřenou na podporu obnovitelné energie. Tyto akce se v roce 2013 uskuteční ve dnech 1. až 19. května.

8.3.2013

8. Česká fotovoltaická konference

8. Česká fotovoltaická konference

8. ročník České fotovoltaické konference proběhne v rámci Evropských dnů Slunce ve dnech 14. a 15. května 2013.

10.10.2012

Světové konference zaměřené na OZE

Světové konferenceAktualizujeme přehled konferencí, seminářů a workshopů v oblasti obnovitelných zdrojů u nás i světě!

11.7.2012

Shrnutí workshopu Optimalizace provozu FVE aneb Cesty ke zvýšení výnosu

Nečekaně velký zájem provázel seminář CZEPHO a společnosti Solartec s názvem Optimalizace provozu fotovoltaických elektráren, který se konal 28. června 2012 v Praze. Na 120 majitelů FVE a příznivců sluneční energetiky si vyslechlo celkem 9 přednášek s různorodými tématy.

29.6.2010

Video o fotovoltaice

Česká televize natočila zajímavý dokument, který napomáhá vyjasnit některé mýty o fotovoltaice a informuje o sektoru.

10.4.2010

Vyhláška o podmínkách připojení k elektrizační soustavě

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 51/2006 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě. Datum účinnosti je 1. dubna 2010

27.8.2009

Stanovisko Czech RE Agency k tiskové zprávě MPO

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) podle tiskové zprávy zveřejněné na jeho webových stránkách dne 24. 8. 2009 usiluje o urychlenou novelizaci zákona č. 180/2005 Sb. o podpoře obnovitelných zdrojů energie. Jako hlavní důvod uvádí nerovné podmínky podpory fotovoltaiky ve srovnání s ostatními obnovitelnými zdroji (OZE).

12.8.2009

Dokumenty ČEZ a E.ON ke stažení

ČEZ Dokumenty ČEZ pro vlastní připojení výrobny do distribuční sítě a uvedení do trv.provozu

E.ON Informace E.ON pro připojení výrobny a uvedení do trvalého provozu

České fotovoltaické průmyslové asociace

EUROPEAN PHOTOVOLTAIC INDUSTRY ASSOCIATION